Otonomo Technologies Ltd. Income Statement 2019-2024 | OTMO