Astria Therapeutics Financial Ratios for Analysis 2013-2024 | ATXS