Niu Technologies Financial Statements 2017-2024 | NIU